Biuro projektowe MK PROJEKT Marcin Knez powstało w grudniu 2009r i na początku swoją siedzibę miało w Katowicach przy pl. Wolności, w 2011r przenieśliśmy się do Będzina na ul. Bema (na przeciwko komisariatu Policji), a od lipca 2016 zapraszamy do Będzina przy ul. Małobądzkiej 101 w (w budynku PW Pasek). Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkalnych. Realizujemy projekty głównie na terenie powiatu będzińskiego, oraz miast Będzin, Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice.

W zakres działalności biura wchodzą projekty m.in. z zakresu budownictwa jednorodzinnego jak i przemysłowego. Ponadto realizujemy projekty termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Nasza oferta obejmuje:

 • projekty budownictwa jednorodzinnego,
 • projekty budownictwa wielorodzinnego,
 • projekty budynków użyteczności publicznej,
 • projekty budynków usługowych,

W tym:

 • projekty indywidualne budynków jednorodzinnych,
 • projekty garaży,
 • projekty budynków gospodarczych,
 • projekty budynków szeregowych i wielorodzinnych,
 • projekty gotowe z większości biur projektów,
 • adaptacja projektów gotowych,
 • zmiany w projektach gotowych,
 • projektowane charakterystyki energetyczne,
 • świadectwa energetyczne,
 • projekt szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • projekty budynków użyteczności publicznej w tym: lokali gastronomicznych, sal bankietowych, budynków biurowych, handlowych itp.,
 • projekty dociepleń budynków wielorodzinnych,
 • projekty dotyczące zmiany sposobu użytkowania,
 • projekty zjazdów indywidualnych,
 • projekty organizacji ruchu,
 • przygotowanie dokumentacji i wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej,
 • projekty przyłączy wod.-kan..

O NAS:

inż. Marcin Knez

Nr uprawnień: SLK/0863/PWOK/05
Nr członkowski w ŚOIIB: SLK/BO/3352/05

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zakres m.in.:

 • projektowanie obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji
 • sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 • kierowania robotami budowlanymi
 • wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 • sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń
 • projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu m.in.:
 • dróg wewnętrznych
 • dróg dojazdowych, lokalnych, zbiorczych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków

Współpraca:

mgr inż. Marek Wypych – instalacje sanitarne

Nr uprawnień: SLK/4445/POOS/12
Nr członkowski w ŚOIIB: SLK/IS/8077/13

Uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Zakres m.in.:

 • projektowanie obiektów budowlanych związanych z obiektem budowlanym, takim jak sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym,
 • sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 • sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art.62 ust.5 ustawy.