Jednostka Adres i telefon Rodzaj dokumentu do uzyskania Wniosek

POWIAT BĘDZIŃSKI

Starostwo Powiatowe w Będzinie Wydział Architektury 42-500 Będzin,
ul. Ignacego Krasickiego 17
tel. 32-368-08-00
pozwolenie na budowę, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością pobierz
pobierz

Starostwo Powiatowe w Będzinie Biuro Geodety Powiatowego 42-500 Będzin,
ul. Ignacego Krasickiego 17
tel. 32-368-07-64
wypis z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne pobierz
Starostwo Powiatowe w Będzinie Wydział Środowiska i Leśnictwa 42-500 Będzin,
ul. Ignacego Krasickiego 17
tel. 32-368-07-77
wyłączenie z produkcji rolnej pobierz
TAURON Punkt Obsługi Klienta w Sosnowcu

TAURON Punkt Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej

41-200 Sosnowiec
ul. Andersa 14
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. 11 Listopada 24
tel.: 32-606 06 16
warunki przyłączenia
oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i dostaw energii elektrycznej
pobierz
pobierz
Rejon Dystrybucji Gazu w Będzinie
(Będzin, Czeladź Piaski, os. Dziekana, Psary, Sławków, Wojkowice)
42-500 Będzin,
ul. Sielecka 85 A
tel. 32-267-78-93
tel.: 32-267-73-64
warunki przyłączenia
określenie możliwości przyłączenia do sieci
pobierz
pobierz
Rejon Dystrybucji Gazu w Zawierciu
(Mierzęcice, Siewierz)
42-400 Zawiercie,
ul. Zaparkowa 15
tel.: 32-672-12-73
warunki przyłączenia pobierz
Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu
(Bobrowniki, Czeladź)
41-902 Bytom
ul. Korfantego 30
tel.: 32-281-29-00
warunki przyłączenia pobierz
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku 42-582 Rogoźnik,
ul. Węgroda 59,
tel.: 32-287-75-19,
32-287-78-72
wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego dla drogi powiatowej pobierz

BĘDZIN

Urząd Miasta Będzin, Wydział Rozwoju Miasta:
Referat Strategii i Rozwoju
42-500 Będzin
ul. 11 Listopada 20
tel.: 32 267-91-15
decyzja o warunkach zabudowy, wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu wnioski
Urząd Miasta Będzin Wydział Rozwoju Miasta:Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej 42-500 Będzin
ul. 11 Listopada 20
tel.: 32 267-92-34
warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego pobierz
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 42-500 Będzin
ul. Kościuszki 140
tel.: 32 267-42-18;19
wew: 306, 323, 302
zapewnienie dostawy wody i warunków technicznych pobierz

BOBROWNIKI

Urząd Gminy w Bobrownikach Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego 42-583 Bobrowniki
ul. Gminna 8
tel.: 32-287-78-83
wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu, zaświadczenie do zmiany sposobu użytkowania pobierz
Urząd Gminy w Bobrownikach Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 42-583 Bobrowniki
ul. Gminna 8
tel.: 32-287-78-87
wew.53
warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego dla drogi gminnej pobierz
Aquaplus sp. z o.o. 42-583 Bobrowniki
ul. Sienkiewicza 121b
tel.: 32-287-41-99
warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej pobierz

CZELADŹ

Urząd Miasta Czeladź
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
42-250 Czeladź,
ul. Katowicka 45
Tel.: 32-763-79-78
decyzja o warunkach zabudowy, wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu pobierz
pobierz
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej 41-253 Czeladź
ul. Orzeszkowej 12
tel.: 32-265-26-53
warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego dla drogi gminnej pobierz
Zakład Inżynierii Komunalnej 41-250 Czeladź
ul. Będzińska 64
(do korespondencji)
41-250 Czeladź
ul. Bytomska 2
tel.: 32-269-89-51
warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej
wstępne zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków
pobierz
pobierz

MIERZĘCICE

Urząd Gminy w Mierzęcicach 42-460 Mierzęcice
ul. Wolności 95
tel.: 32-288-79-00
decyzja o warunkach zabudowy, wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu pobierz
pobierz
Urząd Gminy w Mierzęcicach 42-460 Mierzęcice
ul. Wolności 95
tel.: 32-288-79-00
warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego dla drogi gminnej pobierz
Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach 42-460 Mierzęcice
ul. Wolności 133
tel.: 32-288-70-53
zapewnienie dostawy wody/odbioru ścieków i warunków technicznych pobierz

PSARY

Urząd Gminy w Psarach 42-512 Psary
ul. Malinowicka 4
tel.: 32-294-49-00
wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu

zaświadczenie o przeznaczenia w planie

pobierz

pobierz

Urząd Gminy w Psarach 42-512 Psary
ul. Malinowicka 4
tel.: 32-294-49-41
warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego dla drogi gminnej pobierz
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach 42-504 Będzin,
Dąbie ul. Dolna1,
tel.: 32-360-16-70
zapewnienie dostawy wody/odbioru ścieków i warunków technicznych pobierz

SIEWIERZ

Urząd Miasta i Gminy Siewierz
Referat Planowania Przestrzennego
42-470 Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
tel.: 32-64-99-450
decyzja o warunkach zabudowy, wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu warunki zabudowy
wypis/wyrys
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
42-470 Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
tel.: 32-64-99-458
warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego dla drogi gminnej pobierz
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych 42-470 Siewierz,
ul. Ściegna 9
tel.: 32-67-41-338
wstępne zapewnienie dostawy wody
wstępne zapewnienie odbioru ścieków
warunki techniczne przyłącza wodn.
warunki techniczne przyłącza kanal.
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz

SŁAWKÓW

Urząd Miasta Sławków
Referat Gospodarki Przestrzennej
41-260 Sławków,ul. Rynek 1
tel.: 32-293-15-52
wew. 249
wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu pobierz
Urząd Miasta Sławków
Referat Gospodarki Komunalnej
41-260 Sławków,ul. Rynek 1 tel.: 32-264-95-73 warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego dla drogi gminnej pobierz
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 41-260 Sławków ul. Okradzionowska 29B tel.: 32-293-14-20 zapewnienie dostawy wody/odbioru ścieków i warunków technicznych pobierz

WOJKOWICE

Urząd Miasta Wojkowice 42-580 Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290a
tel.: 32-769-50-68 wew. 27
wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu pobierz
Wojkowickie Wody Sp. z o.o. 42-580 Wojkowice
ul. Długosza 27
tel.: 32-760-20-78
zapewnienie dostawy wody/odbioru ścieków i warunków technicznych pobierz
Urząd Miasta Wojkowice
Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
42-580 Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290a
tel.: 32-760-20-84
warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego dla drogi gminnej pobierz

KATOWICE

Urząd Miasta Katowice
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego
40-098 Katowice
ul. Młyńska 4
tel.: 32-259-36-35
wniosek o pozwolenie na budowę,
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością…
pobierz
Urząd Miasta Katowice
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego
40-098 Katowice
ul. Młyńska 4
tel.: 32-259-36-35
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wniosek o decyzję o warunkach zabudowy
pobierz
pobierz
Katowickie Wodociągi S.A. 40-335 Katowice
ul. Obr. Westerplatte
tel.: 32-788-26-00
wstępne warunki techniczne
warunki techniczne podłączenia do sieci
pobierz
pobierz
TAURON Punkt Obsługi Klienta w Katowicach 40-118 Katowice
ul. Widok 19
tel.: 32-606 06 16
warunki przyłączenia
oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i dostaw energii elektrycznej
pobierz
pobierz
Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach 40-847 Katowice
ul. Pukowca 3
tel.: 32-251-16-86
warunki przyłączenia
określenie możliwości przyłączenia do sieci
pobierz
pobierz

SOSNOWIEC

Urząd Miasta Sosnowiec
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
41-200 Sosnowiec
al. Zwycięstwa 20
tel.: 32-296-04-51
wniosek o pozwolenie na budowę,
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością…
pobierz
Urząd Miasta Sosnowiec
Wydział Planowania Przestrzennego
41-200 Sosnowiec
al. Zwycięstwa 20
tel.: 32-296-06-00
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wniosek o decyzję o warunkach zabudowy
pobierz
pobierz
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 41-200 Sosnowiec
ul. Ostrogórska 43
tel.: 32-292-55-90
wstępne zapewnienie dostawy wody,
warunki techniczne podłączenia do sieci
pobierz
pobierz
Rejon Dystrybucji Gazu w Będzinie 42-500 Będzin,
ul. Sielecka 85 A
tel. 32-267-78-93
tel.: 32-267-73-64
warunki przyłączenia
określenie możliwości przyłączenia do sieci
pobierz
pobierz
TAURON Punkt Obsługi Klienta w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec
ul. Andersa 14
tel.: 32-606 06 16
warunki przyłączenia
oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i dostaw energii elektrycznej
pobierz
pobierz
Urząd Miasta Sosnowiec
Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym
41-200 Sosnowiec
ul. Zwycięstwa 20
tel.: 32-296 05 08
Lokalizacja lub przebudowa zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi publicznej pobierz

DĄBROWA GÓRNICZA

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Wydział Urbanistyki i Architektury
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
tel.: 32-295-69-00
wniosek o pozwolenie na budowę,
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością…
pobierz
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Wydział Urbanistyki i Architektury
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
tel.: 32-295-69-00
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wniosek o decyzję o warunkach zabudowy
zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pobierz
pobierz
pobierz
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Powstańców 13
tel.: 32-639-51-00
wstępne zapewnienie dostawy wody,
warunki techniczne podłączenia do sieci
pobierz
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Referat Transportu i Drogownictwa
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
tel.: 32-295-67-24
warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego dla drogi gminnej pobierz
Rejon Dystrybucji Gazu w Będzinie 42-500 Będzin,
ul. Sielecka 85 A
tel. 32-267-78-93
tel.: 32-267-73-64
warunki przyłączenia
określenie możliwości przyłączenia do sieci
pobierz
pobierz
TAURON Punkt Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. 11 Listopada 24
tel.: 32-606 06 16
warunki przyłączenia
oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i dostaw energii elektrycznej
pobierz
pobierz

MYSŁOWICE

Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Architektury i Budownictwa
41-400 Mysłowice
ul. Plac Wolności 2
tel.: 32-317-13-24
wniosek o pozwolenie na budowę,
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością…
pobierz
Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Architektury i Budownictwa
41-400 Mysłowice
ul. Plac Wolności 2
tel.: 32-317-13-24
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wniosek o decyzję o warunkach zabudowy
pobierz
pobierz
MPWIK Sp. z o.o.Mysłowice 41-400 Mysłowice
ul. Fabryczna 10
tel.: 32-223-59-39
zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków,
warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej,
warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej,
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej
41-400 Mysłowice
ul. Plac Wolności 1
tel.: 32-317-12-38
warunki lokalizacyjne zjazdu indywidualnego dla drogi gminnej pobierz